statni_znak
Exekutorsky zapis logo
O_co_jde_odkaz Kdy_se_hodi_odkaz Cena_odkaz Kontakt_odkaz
Hlava

O co jde?

Listina sepsaná soudním exekutorem na žádost žadatele, která má při splnění zákonem stanovených náležitostí charakter veřejné listiny.

Exekutorským zápisem se osvědčuje skutkový děj nebo stav věci, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem - osvědčuje se to, co sděluje zadavatel a to, co je na místě samém vidět.

Jde o obvyklý zajišťovací prostředek, který slouží jako pomoc oběma stranám a snižuje nebezpečí budoucích sporů.

Představte si, že máte převzít dodané zboží, ale to je poškozeno. Spoléhat se na ústní dohodu s dodavatelem je sice pěkné, v praxi ale dohoda často nefunguje. Jak zpětně dokázat, že dodávka nebyla v pořádku? Pomoci může právě exekutorský zápis.

PŘÍKLAD:  Společnost si na některé činnosti najímá subdodavatele. Často se však stane, že dodavatel odvede špatnou práci nebo nedodrží dohodnutý čas. Kvůli tomu pak společnosti hrozí problémy a nedodržení vlastních závazků. V takové situaci je dobré mít v ruce důkazní prostředek, který jasně vymezuje nedostatky a pochybnosti při dodávce. Takovou možnost představuje exekutorský zápis. Stačí zavolat a exekutor přijede na místo stavby. Sepíše exekutorský zápis, ve kterém budou zahrnuty nedostatky nebo bude zaevidované nedokončené dílo. Výsledek pak slouží jako důkazní prostředek o skutečném stavu díla – stavby v době předání.

Tabulka

Kdy se hodí?

Exekutorský zápis lze uplatnit u stavu nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor - například v případě nedostatků či pro potřeby pozdějšího prokazování.

A co když se stane nečekaná pojistná událost? V případě vyplaveného skladu je třeba jednat rychle a zachránit co se dá. Většinou tak majitel pořídí fotografie a začne napravovat škody. Jenže když po několika dnech přijede likvidátor z pojišťovny, často se stane, že není možné některé škody prokázat a pořízené fotografie nemusí likvidátor uznat jako věrohodné. Aby nedocházelo k rozporům mezi majitelem či společností a pojišťovnou, je možné využít právě exekutorský zápis. Ten jasně zmapuje veškeré poškozené zboží, prostory apod., a i když likvidátor pojišťovny přijede až po několika dnech, kdy po škodách není ani památky, stačí předložit zápis. Ten je veřejnou listinu, která osvědčuje co je na místě samém vidět.

Zápis je užitečný i jako osvědčení o stavu jakékoli movité i nemovité věci (např. automobily, stroje, výrobní linky, obrazy, pozemky, listiny atd.), osvědčení o předání peněz či splnění dluhu. Ve všech takových případech jsou zápisy velmi užitečným důkazním materiálem.

Zápis může osvědčit i obsah webových stránek, kde může nastat problém se zpětným prokazováním obsahu, který byl na webu dříve zveřejněn.

 

K čemu je to dobré?

1.

Exekutorský zápis slouží především k ochraně v rámci dodavatelských     a odběratelských vztahů.

2.

Exekutorský zápis je veřejnou listinou = důkazní prostředek i pro případná soudní jednání.

3.

Díky exekutorskému zápisu není třeba opakovaně předvolávat svědky     a znalce, což vede ke zrychlení a zefektivnění případných žalob.

checkmark

Další výhody exekutorského zápisu:

  •  Exekutorský zápis má stejnou právní hodnotu jako notářský zápis. Na rozdíl od něj je díky flexibilitě exekutora lépe dostupný, je cenově srovnatelný a jeho hodnota je přitom rovna notářskému zápisu.
  • Důkazní břemeno přeneseno na protistranu.
  • Rychlá dostupnost pořízení exekutorského zápisu.
  • Konkurenční výhoda.
planeta

Praxe v zahraničí.

V České republice je exekutorský zápis prozatím využíván minimálně, což je dáno především jeho neznalostí. Pro srovnání, například v Belgii, Francii či Holandsku, se exekutorský zápis používá jako běžný důkazní prostředek a sepisují se zde tisíce zápisů, které osvědčují stav bytů, staveb, nedodělky, reklamace apod. Jde o obvyklý zajišťovací prostředek, který slouží jako pomoc oběma stranám a snižuje tak nebezpečí budoucích sporů.

pero

Kdo je oprávněn sepsat exekutorský zápis?

Exekutorský zápis může sepsat soudní exekutor, exekutorský kandidát nebo exekutorský koncipient a to kdekoliv na území České republiky. Soudní exekutor je flexibilnější a zápis lze pořídit obratem, max. do 48 hodin po jeho objednání.

cena

Cena

Výše a způsob určení ceny za pořízení zápisu jsou stanoveny tarifem. Snažíme se, aby cena zápisu byla na minimální úrovni tj. 5.000,-Kč.

zavinac

Kontakt

Adresa:

Exekutorský úřad

Evropská 663/132

160 00 Praha 6

Telefon:

+420 773 787 705

E-podatelna:

e-podatelna@exekuce.eu

Copyright 2014 © Exekutorský úřad Praha 5.

Webdesign, SEO & PPC Solutions, s.r.o.